fbpx

อิฐแดง2009

ITDANG2009

Search Results for: บล็อก

อิฐทั่วโลก : Shed House จากอิฐบล็อก

อิฐทั่วโลก : Shed House จากอิฐบล็อก

          อิฐทั่วโลกวันนี้พี่อิฐขอเปลี่ยนบรรยากาศกันสัก …

อิฐทั่วโลก : Shed House จากอิฐบล็อก Read More »

อิฐบล็อกมอก. หนา 19  ซม. 

อิฐบล็อกมอก. หนา 19 ซม.

รายละเอียด อิฐบล็อกมอก. หนา 19  ซม. 

  • ขนาด 19X19X39 ซม
  • น้ำหนัก 8 กิโลกรัม/ก้อน
  • ใช้ก่อ 20 ก้อน/ตร.ม.
โรงพยาบาลตราด อิฐแดง 4 รู และอิฐบล็อกช่องลม

โรงพยาบาลตราด อิฐแดง 4 รู และอิฐบล็อกช่องลม

          เสร็จไปเกือบ 90% แล้ว กับโครงการ ก่อสร้างอาคา …

โรงพยาบาลตราด อิฐแดง 4 รู และอิฐบล็อกช่องลม Read More »

อิฐบล็อกมอก. คลังสินค้าแลตตาซอย จ.สุรินทร์

อิฐบล็อกมอก. คลังสินค้าแลตตาซอย จ.สุรินทร์

       บริษัท แคลตาซอย จำกัด สาขา จ.สุรินทร์ เลือกใช้ อ …

อิฐบล็อกมอก. คลังสินค้าแลตตาซอย จ.สุรินทร์ Read More »

ตกแต่งผนังด้วยอิฐบล็อกช่องลม ไอเดียดีๆ ที่น่านำไปใช้

ตกแต่งผนังด้วยอิฐบล็อกช่องลม ไอเดียดีๆ ที่น่านำไปใช้

          รับลมเย็นสบาย และเติมมิติแสงเงาให้กับตัวบ้าน …

ตกแต่งผนังด้วยอิฐบล็อกช่องลม ไอเดียดีๆ ที่น่านำไปใช้ Read More »

ผนังอิฐโชว์แนว จากอิฐบล็อก

ผนังอิฐโชว์แนว จากอิฐบล็อก ไอเดียดี ๆ ที่อยากให้ลอง

         “อิฐบล็อก” หลายคนคงคิดถึงการนำไปก่ …

ผนังอิฐโชว์แนว จากอิฐบล็อก ไอเดียดี ๆ ที่อยากให้ลอง Read More »

อิฐบล็อกมอก. หนา 14 ซม.

รายละเอียด อิฐบล็อกมอก. หนา 14 ซม. ขนาด 14X19X39 ซม. 

  •  น้ำหนัก 10.5 กิโลกรัม/ก้อน
  • ใช้ 13 ก้อน/ตร.ม.
  • มอก. 57-2533 และ บล็อก มอก. 58-2533

อิฐบล็อกมอก. ขนาด 9X19X39 ซม.

รายละเอียด อิฐบล็อก หนา 7 ซม. มอก. .

  •  น้ำหนัก 8.3 กิโลกรัม/ก้อน
  • ใช้ 13 ก้อน/ตร.ม.
  • บล็อก มอก. 57-2533 และ บล็อก มอก. 58-2533

อิฐแดง อิฐบล็อก อิฐมวลเบา เลือกอิฐแบบไหนให้เหมาะกับการก่อสร้าง?

       ปัจจุบันมีอิฐก่อผนังให้เลือกใช้งานมากมาย ทั้ง อิ …

อิฐแดง อิฐบล็อก อิฐมวลเบา เลือกอิฐแบบไหนให้เหมาะกับการก่อสร้าง? Read More »