ปูนทนไฟ 70 HM

646 ปูนทนไฟ 70 HM

646 ปูนทนไฟ 70 HM

น้ำหนัก 40 กิโลกรัม/ถุง

ทนไฟกว่า 1,500-1,700 องศา

Heat Setting Mortar ( HM )  ต้องให้ความร้อนปูนจึงจะแข็งตัวยึดติดกัน

Visitors: 1,394,857