ปูนทนไฟ 43 HM(D)

645 ปูนทนไฟ 43 HM(D)

น้ำหนัก 40 กิโลกรัม/ถุง

ทนไฟกว่า 1,400 องศา

Heat Setting Mortar ( HM )  ต้องให้ความร้อนปูนจึงจะแข็งตัวยึดติดกัน

Visitors: 1,382,176