ปูนทนไฟ 43 AM(D)

644 ปูนทนไฟ 43 AM(D)

 

น้ำหนัก 35 กิโลกรัม/ถุง

ทนไฟกว่า 1,400 องศา

Air setting Mortar ( AM ) เมื่อทิ้งไว้จะแข็งตัวเองที่อุณหภูมิห้องปกติ

Visitors: 1,394,857