ปูนทนไฟ 43 AM(W)

643 ปูนทนไฟ 43AM (W)

น้ำหนัก 35 กิโลกรัม/ถัง

ทนไฟกว่า 1,400 องศา

Air setting Mortar ( AM ) เมื่อทิ้งไว้จะแข็งตัวเองที่อุณหภูมิห้องปกติ

 

 

Visitors: 1,394,695