ท่อคอนกรีต 120x120 ซม.มอก.128-2549

891 ท่อคอนกรีต 120x120 ซม. มอก. 128-2549

ชั้น 2 รับแรงกดได้สูงสุด 4.59 ตัน

ชั้น 3 รับแรงกดได้สูงสุด 3.06 ตัน

ขนาด 120x120 ซม.

ความหนาของท่อ 125 มม.

น้ำหนัก 1,249 กิโลกรัม/ท่อน

ท่อคอนกรีต 120x120 มอก.128-2549

Visitors: 1,389,106