ท่อคอนกรีต 100x100 ซม. มอก.128-2549

889 ท่อคอนกรีต 100x100 มอก.128-2549

ชั้น 2 รับแรงกดได้สูงสุด 15.30 ตัน

ชั้น 3 รับแรงกดได้สูงสุด 10.20 ตัน

ขนาด 100x100 ซม.

ความหนาของท่อ 110 มม.

น้ำหนัก 921 กิโลกรัม/ท่อน

889 ท่อคอนกรีต 100x100 มอก.128-2549

Visitors: 1,399,716