ท่อคอนกรีต 80x100 ซม. มอก. 128-2549

887 ท่อคอนกรีต 80x100 มอก. 128-2549

ชั้น 2 รับแรงกดได้สูงสุด 12.24 ตัน

ชั้น 3 รับแรงกดได้สูงสุด 8.16 ตัน

ขนาด 80x100 ซม.

ความหนาของท่อ 95 มม.

น้ำหนัก 641 กิโลกรัม/ท่อน

887 ท่อคอนกรีต 80x100 มอก.128

Visitors: 1,394,867