ท่อคอนกรีต 60x100 ซม. มอก.128-2549

885 ท่อคอนกรีต 60x100 มอก. 128-2549

ชั้น 2 รับแรงกดได้สูงสุด 9.18 ตัน

ชั้น 3 รับแรงกดได้สูงสุด 6.12 ตัน

ขนาด 60x100 ซม.

ความหนาของท่อ 60 มม.

น้ำหนัก 381 กิโลกรัม/ท่อน

885 ท่อคอนกรีต 60x100

Visitors: 1,394,691