ท่อคอนกรีต 40x100 ซม. มอก.128-2549

883 ท่อคอนกรีต 40x100 มอก. 128-2549

ชั้น 2 รับแรงกดได้สูงสุด 6.12 ตัน

ชั้น 3 รับแรงกดได้สูงสุด 4.08 ตัน

ขนาด 40x100 ซม.

ความหนาของท่อ60 มม.

น้ำหนัก 208 กิโลกรัม/ท่อน

ท่อคอนกรีต 40x100 มอก.128-2549

Visitors: 1,394,857