ท่อคอนกรีต 30x100 ซม. มอก.128-2549

881 ท่อคอนกรีต 30x100 มอก. 128-2549

ชั้น 2 รับแรงกดได้สูงสุด 4.59 ตัน

ชั้น 3 รับแรงกดได้สูงสุด 3.06 ตัน

ขนาด 30x100 ซม.

ความหนาของท่อ 50 มม.

น้ำหนัก 132 กิโลกรัม/ท่อน

881 ท่อคอนกรีต 30x100 มอก

 

Visitors: 1,389,112