ท่อคอนกรีต 120x120 ซม.

876 ท่อคอนกรีต 120x120 ซม.

รับแรงกดได้ 18.35 ตัน

876 ท่อคอนกรีต 120x120

ความหนาของท่อ 125 มม.

 

 น้ำหนัก 1,249 กิโลกรัม/ก้อน 

 

รับแรงกดสูงสุด 18.35 ตัน

 

 

 

Visitors: 1,389,113