ท่อคอนกรีต 100x100 ซม.

875 ท่อคอนกรีต 100x100 ซม.

แรงกดมากกว่า 15.30 ตัน 

875  ท่อคอนกรีต 100x100

ความหนาของท่อ 110 มม.

 น้ำหนัก 921 กิโลกรัม/ก้อน 

รับแรงกดสูงสุด 15.30 ตัน

 

Visitors: 1,394,870