ท่อคอนกรีต 80x100 ซม.

874 ท่อคอนกรีต ขนาด 80x100 ซม.

แรงกดมากกว่า 12.24 ตัน

 874 ท่อคอนกรีต 80x100

ความหนาของท่อ 95 มม.

 น้ำหนัก 641 กิโลกรัม/ก้อน 

รับแรงกดสูงสุด 12.24 ตัน

Visitors: 1,389,316