ท่อคอนกรีต 60x100 ซม.

873 ท่อคอนกรีต ขนาด 60x100 ซม.

แรงกดมากกว่า 6.12 ตัน

873  ท่อคอนกรีต 60x100

ความหนาของท่อ 75 มม.

 น้ำหนัก 381  กิโลกรัม/ก้อน 

รับแรงกดสูงสุด 9.18 ตัน

Visitors: 1,381,951