ท่อคอนกรีต 30x100 ซม.

881 ท่อคอนกรีต ขนาด 30x100 ซม.

แรงกดมากกว่า 2.09 ตัน

871 ท่อคอนกรีต 30x100

ความหนาของท่อ 50 มม.

น้ำหนัก 132 กิโลกรัม/ก้อน

รับแรงกดสูงสุด 4.59 ตัน

 

Visitors: 1,394,866