3 เช็คลิตส์ ก่อนเลือกซื้ออิฐแดง มอก.

         อิฐแดง มอก. นิยมใช้ในงานก่อสร้างผนังที่เน้นความแข็งแกร่งสูง ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า อิฐ มอก.ที่ต้องการจะซื้อ ผ่านการตรวจสอบ และมีคุณภาพตามที่กำหนดจริงๆ ? วันนี้ อิฐแดง2009 จึงเอาวิธีตรวจสอบง่ายๆ ด้วยตัวคุณเองมาฝากค่ะ

 

1.ขอดูเลขที่ใบอนุญาต มอก. จากผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่คุณสนใจจะซื้อ 
ซึ่งใบอนุญาต จะแสดงเลขที่ ชื่อ ที่อยู่โรงงาน ของผู้ที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการสวมใบอนุญาตจากโรงงานอื่น ๆ นอกจากนี้ใบอนุญาตยังแสดงถึงวันที่ที่ได้รับอนุญาต ประเภทของอิฐ ขนาด และ ชั้นคุณภาพของอิฐ 

          หากอยากทราบว่าใบอนุญาตที่ได้มาเป็นของจริงหรือไม่ ก็สามารถนำเลขใบอนุญาติ โทรสอบถามสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ที่เบอร์ 0-2202-3300

 

ตัวอย่าง ใบอนุญาต มอก.

 

คำแนะนำ :  ถ้าใบอนุญาตมีอายุ นานกว่า 2 ปี  ควรขอใบทดสอบคุณภาพสินค้าที่ได้รับการทดสอบจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ

 

2. ขอใบทดสอบคุณภาพ อิฐแดง มอก. จากโรงงานผู้ผลิต 
ใบทดสอบคุณภาพ อิฐแดง มอก. ควรประกอบไปด้วยผลการทดสอบการต้านแรงอัด และผลการทดสอบการดูดกลืนน้ำ ซึ่งควรได้ผลตามมาตรฐานของ สมอ. กำหนด และผลการทดสอบต้องมีการรับรองผลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ เช่น ศูนย์วิทยาศาสต์แห่งชาติ หรือ ศูนย์บริการทดสอบวัสดุ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

คำแนะนำ : วันที่ทดสอบคุณภาพ อิฐแดงมอก. ควรมีอายุไม่เกิน 1 ปี

 

3. ขอตัวอย่างสินค้า เพื่อวัดขนาด และ ดูลักษณะภายนอก 
การขอตัวอย่างสินค้า ควรขออย่างน้อย 5 ก้อน เพื่อวัดขนาด และดูลักษณะภายนอก การวัดขนาด ของอิฐ มอก. ทั่วไปจะวัดทั้งหมด 3 ด้าน คือ ด้านหนา กว้าง ยาว โดยใช้เครื่องมือวัด เช่น ตลับเมตร ไม้บรรทัดเวอร์เนีย (Vernier Caliper) การวัดขนาดจะมีหลักเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาด อิฐ มอก. ตามตารางด้านล่าง

 

ความคลาดเคลื่อนขนาดของมาตรฐาน มอก.77-2545
ตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

ที่มา : อิฐก่อสร้างสามัญ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม, 2546
สืบค้นวันที่  : 27 กันยายน 2562

 

ความคลาดเคลื่อนขนาดของมาตรฐาน มอก.153-2540
ตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

ที่มา : อิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนัก สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม, 2543
สืบค้นวันที่  : 27 กันยายน 2562

          การดูลักษณะภายนอก อิฐแดง มอก. ที่มีคุณภาพจะมีลักษณะตรง ไม่บิดงอ ไม่มีรอยแตกร้าวที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการก่อฉาบ ตัวไม่เป็นเกล็ด มีตราประทับหมาย มอก. และทุกมุมควรเป็นมุมฉาก 

          ซึ่งถ้ามีครบทั้ง 3 ข้อ ที่บอกมาด้านบนแล้ว รับรองว่าคุณจะได้รับอิฐแดง มอก. ที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐานอย่างแน่นอน 

 

แล้วอิฐแดงทัั่วไปที่ไม่มี มอก. จะมีลักษณะเหมือนกับอิฐแดง มอก. ได้มั้ย? 
       แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า อิฐมอญทั่วไปที่มีรูปลักษณ์ภายนอก และขนาดที่เหมือนกัน จะมีคุณภาพภายในที่ดี และได้มาตรฐานเหมือนกับอิฐแดง ที่ได้รับเครื่องหมายมอก. เพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ควรตรวจสอบและคิดให้ดีก่อนนะคะ 

 

          แต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจ คุณสามารถเลือกซื้ออิฐแดง มอก.จากบริการของเราได้ค่ะ เพราะเราคัดสรรอิฐแดงมอก. ที่ได้มาตรฐาน และคุณภาพดีที่สุดมาให้คุณแล้ว ที่สำคัญ ไม่มี มอก.ปลอม 100% พร้อมแผนกควบคุมคุณภาพที่มีการตรวจสอบก่อนจัดส่งอยู่เสมอ และ บริการส่งตัวอย่างสินค้าให้ฟรี! ถึงหน้าบ้าน    สนใจสั่งซื้ออิฐแดง มอก. คุณภาพดีติดต่อ

090-909-3929 

082-445-2009 

หรือ Line : @ITDANG2009

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,388,038