คอนกรีตทนไฟ CAST 18 15kg.

659 คอนกรีตทนไฟ CAST18 15kg 

ใช้งานได้ที่อุณภูมิสูงสุด 1,800 องศา ใช้ได้กับงานทั่วไป 

659 คอนกรีตทนไฟ Cast 18 25kg

น้ำหนัก 25 กิโลกรัม/ถุง

1 คิวใช้คอนกรีตทนไฟ 13 ถุง

รายละเอียดการขนส่ง 

 รถกะบะ 4 ล้อ : จำนวน 120 ถุง 

  รถ 6 ล้อ : จำนวน 360 ถุง 

  รถ 10 ล้อ : จำนวน 600 ถุง 

  รถเทรลเลอร์ : จำนวน 1,300 ถุง

 

Visitors: 1,399,714