คอนกรีตทนไฟ MOT CAST13

607 คอนกรีตทนไฟ MOT CAST13 ทนไฟ 13,00 องศา

น้ำหนัก 50 กิโลกรัม/ถุง

1 คิว ใช้คอนกรีตทนไฟ จำนวน 6.4 ถุง

คุณสมบัติของคอนกรีตทนไฟ CAST13

ใช้เทพื้นหรือปล่อง สามารถทนไฟ 1,300 องศา นาน 4 ชั่วโมง

Visitors: 1,394,667