อิฐโบราณ 05 5x20 ซม. เผาแกลบ

205 อิฐโบราณ 05 5x20 ซม. เผาแกลบ  

 205 อิฐโบราณ 05  5x20 เผาแกลบ

ขนาด 5x5x20 ซม.

น้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม/ก้อน

ใช้ปูพื้น 50 ก้อน/ตร.ม.

ก่อโชว์ 80 ก้อน/ตร.ม.

ชักร่อง 1 ซม. 

รายละเอียดการจัดส่ง

 รถกะบะ 4 ล้อ : 1,400 ก้อน

   รถ 6 ล้อ : จำนวน 3,300 ก้อน

   รถ 10 ล้อ : 5,500 ก้อน

   รถเทรลเลอร์ : 11,500 ก้อน  

    • อิฐมอญโบราณ ราคาถูก คุณภาพดี ในสมัยเก่า อิฐมอญโบราณ หรือ อิฐโบราณ เป็นอิฐในงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมรูปทรงเจดีย์อยู่มากมาย และได้รับการสานต่อสืบมาจนถึงสมัยสุโขทัยหลักฐานที่ปรากฏอยู...
Visitors: 1,399,716