กระบวนการผลิตอิฐแดง

กระบวนการผลิตอิฐมอญ

 

กระบวนการผลิตอิฐแดงที่มีคุณภาพ จากอยุธยา

   1.  เลือกดินจากแหล่งที่มีคุณภาพ

เตรียมดิน เพื่อทำอิฐมอญ

   2.  รีดอิฐตามขนาดที่ต้องการ

ตากอิฐมอญ ที่รีดจากเครื่อง ให้แห้ง

   3.  ตากแดด ด้วยเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสม

จัดเรียงอิฐมอญ เข้าเตาก่อนเผา

   4.  เผาด้วยแกลบที่มีคุณภาพ  และระยะเวลาในการเผา ที่เหมาะสม แต่ละชนิดของอิฐ

ขั้นตอนการเผาอิฐมอญ ด้วยแกลบ

   5.  จะได้อิฐที่มีคุณภาพนำส่งลูกค้าถึงที่อย่างมั่นใจ

อิฐมอญ_อิฐแดง_จากเตา_พร้อมจำหน่าย

อิฐที่ผ่านการเผาแล้ว

Visitors: 1,394,691