อิฐบล็อก ประสาน 2 ปุ่มใหญ่ ขนาด 25 ซม.

อิฐบล็อก ประสาน 2 ปุ่มใหญ่ ขนาด 25 ซม.

ขนาด 10X12.5x25 เซนติเมตร
จำนวน 12 ก้อน/ตารางเมตร

อิฐบล็อก ประสาน 2 ปุ่มใหญ่ ขนาด 25 ซม.

Visitors: 1,363,438