อิฐบล็อก ช่องลม ขนาด 9 ซม.

อิฐบล็อก ช่องลม ขนาด 9 ซม.

ขนาด 9X19x19 เซนติเมตร
จำนวน 25 ก้อน/ตารางเมตร

อิฐบล็อกช่องลม

Visitors: 1,363,433