อิฐบล็อก ช่องลม ขนาด 9 ซม.

อิฐบล็อก ช่องลม ขนาด 9 ซม.

ขนาด 9X19x19 เซนติเมตร
จำนวน 25 ก้อน/ตารางเมตร

อิฐบล็อก ช่องลม ขนาด 9 ซม.

Visitors: 1,353,739