อิฐบล็อก ช่องลมสี่ช่องเหลี่ยม ขนาด 7 ซม.

อิฐบล็อก ช่องลมสี่ช่องเหลี่ยม ขนาด 7X19x39 ซม.

ขนาด 7X19x39 เซนติเมตร
จำนวน 12.5 ก้อน/ตารางเมตร

ID816 อิฐบล็อก ช่องลมสี่ช่องเหลี่ยม ขนาด 7x19x39 ซม.

 

Visitors: 1,363,432