4 รอยร้าว สัญญาเตือนระวังบ้านพัง!!!

4 รอยร้าว สัญญาเตือนระวังบ้านพัง!!!

4 สัญญาณเตือนบ้านมีรอยแตกร้าว

 หากบ้านหรืออาคารที่ท่านอาศัยมีรอยแตกร้าว จงอย่าประมาทเพราะนั่นอาจเป็นสัญญาณสำคัญที่บอกว่า บ้านกำลังจะพังลงมา! เราจึงมีข้อควรระวังมาให้ท่านได้สังเกตุเพื่อจะได้ซ่อมแซมบ้านและอาคารของท่านให้ทันเวลา

1. รอยร้าวกลางคาน
 การที่รอยร้าวกลางคาน เกิดมาจากตัวคานนั้นรับน้ำหนักมากเกินไป คานจึงเกิดการแอ่นตัวจนเกิดเป็นรอยแตกร้าว การแก้ไขฉุกเฉินคือ ดูบริเวณเหนือคานว่ามีสิ่งกดทับคานไว้หรือไม่ หากมีให้เคลื่อนย้ายออกทันที 


2. รอยร้าวแนวดิ่งผนัง
 การที่มีรอยร้าวดิ่งลงมาบนผนังนั้่นเกิดมาจากการโค้งของพื้นและคานที่อยู่เหนือผนังรับน้ำหนักไม่ไหว ส่งผลให้โครงสร้างเกิดการแตกร้าวลงมา แก้ไขฉุกเฉินคือ ย้ายของที่อยู่บริเวณคานรับน้ำหนักออกมา 


3. รอยร้าวเฉียงกลางผนัง
 รอยร้าวเฉียงกลางผนัง เกิดจากเสาในบ้านทรุดตัวส่งผลให้เกิดการแตกร้าวเฉียงขึั้น ให้วัดขนาดของรอยแตกร้าว หากรอยแตกร้าวมีการขยายตัวควรรีบปรึกษาวิศวกรโดยด่วยเพื่อหาเสาตัวที่ทรุดและซ่อมแซม


4. รอยร้าวในคาน ใกล้เสา
 รอยร้าวชนิดนี้จะปรากฎที่คานทั้งสองข้างของห้อง เรียกได้ว่าเป็นรอยที่อันตรายอย่างมาก  เพราะเพดานกำลังจะถล่ม ควรรีบปรึกษาวิศวกรเพื่อหาทางแก้ไขโดยด่วนที่สุด!!!

     ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บ้านของท่านเกิดปัญหาแตกร้าวคือ การใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้คุณภาพ
โดยเฉพาะการเลือกอิฐมาใช้ก่อตัวบ้าน ซึ่งในปัจจุบันอิฐมีหลายประเภทเช่น อิฐมอญ อิฐมวลเบา อิฐบล็อก เป็นต้น ซึ่งแต่ละประเภทนั้นจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน โปรดศึกษาให้ละเอียดก่อนนำมาสร้างบ้านของท่าน

 


ที่มา www.asgarddesignthailand.com

 

Visitors: 1,394,673