อิฐแดง 3 รู ใหญ่ มอก. 153-2545

อิฐ 3 รู ใหญ่ ขนาด 6.5 X 10.5 X 25 ซม.
ใช้ 28 ก้อน ต่อ ตารางเมตร 
ประหยัดเวลาก่อ ก่อได้สะดวก รวดเร็ว

อิฐ 3 รู ขนาด 6.5 x 11 x 25 cm. มอก. 153-2540


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,281,476