อิฐทนไฟ SK30 SA

อิฐทนไฟ SK30 SA70 ขนาด 7X11.5X23 ซม.

  • SK30 SA70   ขนาด 7.6x11.5X23x7.6 ซม.     อิฐกลีบส้ม (สี่เหลี่ยมคางหมู)

  • SK30 SA64   ขนาด 6.4x11.5X23x7.6 ซม.    อิฐกลีบส้ม (สี่เหลี่ยมคางหมู) 

  • SK30 SA50   ขนาด 5x11.5X23x7.6 ซม.     อิฐกลีบส้ม (สี่เหลี่ยมคางหมู)  

 

  • ทนไฟ 1,300 องศา  ทนความร้อนได้นานกว่า 2 ชั่วโมง  ใช้ก่อกำแพง บันใดหนีไฟ

 อิฐทนไฟ SK30 SA SE EA

Visitors: 1,299,283