อิฐทนไฟ SK30 ST

อิฐทนไฟ SK30 ST76 ขนาด 7.6X10.5X23 ซม.

SK30 ST74    ขนาด 7.6x11.5X23 ซม.    อิฐตรง

SK30 ST64    ขนาด 6.4x11.5X23 ซม.    อิฐตรง  

ทนไฟ 1,300 องศา  ทนความร้อนได้นานกว่า 4 ชั่วโมง  ใช้ก่อกำแพง บันใดหนีไฟ

 อิฐทนไฟ SK30 ST

Visitors: 1,299,283