อิฐโบราณ 10X20 ซม. (4x8") เผาผืน

อิฐโบราณ  ขนาด 5X10X20 ซม. หรือ 4x8" เผาผืน

อิฐโบราณ 10x20 ซม.  4x8 นิ้ว

Visitors: 1,299,283