อิฐโบราณ 10X20 ซม. (4x8")

อิฐโบราณ ขนาด 5X10X20 ซม.  (4x8")

อิฐโบราณ ขนาด 5X10X20 ซม.

Visitors: 1,299,283