อิฐ มอก.153-2540 (4 ช่อง)

อิฐ มอก.153-2540 (4 ช่อง) ขนาด 6X11X25 ซม.

อิฐ 4 ช่อง  ขนาด 6X11X25  ซม.

Visitors: 1,299,283