อิฐมอก. 153-2540 (2 รู)

อิฐโปร่ง หรือ อิฐมอก. 153-2540 ขนาด 4X6.5X16 ซม.

อิฐมอก. 153-2540  ขนาด 4X6.5X16  ซม.

Visitors: 1,299,283