600 อิฐทนไฟ MOT SK30 ST SA

อิฐทนไฟ ราคาถูก ส่งถึงที่

อิฐทนไฟ คือ อิฐที่ทำมาจากดินเหนียวมีส่วนผสมของ อลูมิน่า กับซิลิก้า โดยใช้เครื่องอัดให้เป็นรูปร่าง อิฐทนไฟ มีคุณสมบัติทนไฟ ตั้งแต่ 900-1,300 C , 1,300-1,500C (SCG)  โดยผ่านกระบวนการทดสอบ จากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย อิฐทนไฟ เหมาะสำหรับก่อเตาเผา, ผนังกำแพง อาทิ เช่น เตาถลุงแร่  เตาเผาโลหะ เตาเผาถ่าน เตาเผาพิซซ่า เมรุ บรรไดหนีไฟ หรือ โกดังเก็บสินค้า ปัจจุบัน อิฐทนไฟ ได้รับความนิยมไปก่อเป็นเตาเผาขยะ ตามองค์กรต่างๆ อาทิเช่น อบต. โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น  
 

ID601-ID603 ทนความร้อน ได้ 900 องศา 
ID604-ID605 ทนความร้อน ได้ 1,300 องศา 

ทนความร้อน ได้นานถึง 24 ชั่วโมง

มีใบทดสอบการทนไฟ และค่าแรงอัด
จาก ม
หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

ID601-อิฐทนไฟ MOT เหลี่ยม ทนความร้อน 900 องศา

ID602-อิฐทนไฟ MOT เสี้ยว (คางหมู) ทนความร้อน 900 องศา

ID603-อิฐทนไฟ MOT ฝ่า ทนความร้อน 900 องศา

ID604-อิฐทนไฟ SK30 ST อิฐตรง ทนความร้อน 1,300 องศา

ID605-อิฐทนไฟ SK30 SA อิฐกลีบส้ม (คางหมู) ทนความร้อน 1,300 องศา

 

 

Visitors: 1,299,285