200 อิฐโบราณ สวย คลาสสิค

อิฐโบราณ ราคาถูก คุณภาพดี  

     
ในสมัยเก่า อิฐโบราณ เป็นอิฐในงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมรูปทรงเจดีย์อยู่มากมาย และได้รับการสานต่อสืบมาจนถึงสมัยสุโขทัยหลักฐานที่ปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ก็ได้แก่ อิฐโบราณ ตามซากโบราณสถานต่าง ๆ ที่พบ เช่น พระราชวัง เจดีย์ตลอดจนพระพุทธรูป ซึ่งถือเป็นงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เจาะจงของยุคที่ทรงคุณค่ายิ่งเข้าสู่สมัยจังหวัดอยุธยา ยุคปัจจุบัน ได้รับความชื่นชอบมาใช้ ตกแต่งบ้าน, รีสอร์ท, โรงแรม, ร้านกาแฟ, หรือ จัดแต่ง สวนย่อม, ทางเท้า มีให้เลือกทั้ง เผาแกลบ พร้อมทั้งเผาอุโมงค์ และ มีขนาดที่หลากหลาย อาทิ เช่น ขนาด 10x20  15x30  10x30  20x20 ซม. และอิฐโบราณโค้ง อิฐโบราณล้อมเสาร์

Visitors: 1,299,283