กระบวนการผลิตอิฐ

 

กระบวนการผลิตอิฐแดงที่มีคุณภาพ จากอยุธยา

   1.  เลือกดินจากแหล่งที่มีคุณภาพ

   2.  รีดอิฐตามขนาดที่ต้องการ

   3.  ตากแดด ด้วยเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสม

   4.  เผาด้วยแกลบที่มีคุณภาพ  และระยะเวลาในการเผา

        ที่เหมาะสม แต่ละชนิดของอิฐ

   5.  จะได้อิฐที่มีคุณภาพนำส่งลูกค้าถึงที่อย่างมั่นใจ

Visitors: 1,316,181