อิฐ มอก. 153-2540

อิฐ มอก. 153-2540

อิฐ มอก. คือ อิฐที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป  ซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ได้กำหนดมาตรฐานในการผลิตอิฐขึ้นมาได้ แก่ อิฐ มอก. 153-2540 (อิฐกลวงก่อแผงไม่รับนำ้หนัก) หมายถึงอิฐชนิดที่มีรูหรือโพรง ปัจจุบัน นิยมใช้ใน หน่วยงานราชการ เป็นส่วนมาก

อิฐมอก.153-2540  ขนาด 4X6.5X16  ซม.


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,341,931