อิฐ มอก. 77-2545

อิฐ มอก. 77-2545

อิฐ มอก. คือ อิฐที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป  ซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ได้กำหนดมาตรฐานในการผลิตอิฐขึ้นมาได้ แก่ อิฐ มอก. 77-2545 (อิฐก่อสร้างสามัญ) หมายถึง อิฐตัน ไม่มีรูหรือโพรงแต่อาจมีร่องเพื่อช่วยในการยึดจับปูน ปัจจุบัน นิยมใช้ใน หน่วยงานราชการ เป็นส่วนมาก

อิฐ มอก.77-2545  ขนาด 4X6.5X14  ซม.


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,341,932