อิฐทนไฟ SK30 EA

อิฐทนไฟ SK30 EA70 ขนาด 7X11.5X23 ซม.

  • SK30 SE70   ขนาด 7.0x11.5X23x7.6 ซม.    อิฐหัวขวาน

  • SK30 SE64   ขนาด 6.4x11.5X23x7.6 ซม.    อิฐหัวขวาน

  • SK30 SE50   ขนาด 5.0x11.5X23x7.6 ซม.    อิฐหัวขวาน

  • ทนไฟ 1,300 องศา  ทนความร้อนได้นานกว่า 2 ชั่วโมง  ใช้ก่อกำแพง บันใดหนีไฟ

 อิฐทนไฟ SK30 EA


  • อิฐทนไฟ MOT เหลี่ยม ขนาด 7X10.5X22.5 ซม.

  • อิฐทนไฟ MOT เสี้ยว ขนาด 7.5X11.5X22.5 ซม.

  • อิฐทนไฟ MOT ฝ่า ขนาด 7X11X23 ซม.

  • อิฐทนไฟ SK30 ST76 ขนาด 7.6X10.5X23 ซม. SK30 ST74 ขนาด 7.6x11.5X23 ซม. อิฐตรง SK30 ST64 ขนาด 6.4x11.5X23 ซม. อิฐตรง ทนไฟ 1,300 องศา ทนความร้อนได้นานกว่า 2 ชั่วโมง ใช้ก่อกำแพง บั...

  • อิฐทนไฟ SK30 SA70 ขนาด 7X11.5X23 ซม. SK30 SA70 ขนาด 7.6x11.5X23x7.6 ซม. อิฐกลีบส้ม (สี่เหลี่ยมคางหมู) SK30 SA64 ขนาด 6.4x11.5X23x7.6 ซม. อิฐกลีบส้ม (สี่เหลี่ยมคางหมู) SK30 ...
Visitors: 1,201,623