อิฐโบราณ โค้ง 8X22.5

อิฐโบราณ โค้ง ขนาด 4X8X22.5 ซม.

อิฐโบราณ โค้ง ขนาด 4X8X22.5 ซม.

Visitors: 1,201,623