100 อิฐมอญ อิฐก่อสร้าง ทั่วไป

อิฐมอญ อิฐก่อสร้าง

อิฐมอญ เป็น อิฐที่ทำมาจากดินเหนียวผสมกับแกลบและน้ำ นวดเคล้าให้เข้าเนื้อเดียวกัน แล้วนำมาใส่เข้าแม่แบบ โดยโรยขี้เถ้าแกลบบน ลานดินภายในต้นแบบก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ดินที่ผสมติดกับ แม่แบบ แล้วปาดให้เรียบตัดทำเป็นแผ่น จากนั้นนำไปผึ่งแดดให้แห้ง หรือแค่พอหมาด แล้วนำอิฐไปเข้าเตาเผาจนสุก ให้ระยะเวลาประมาณ 6-8 วัน จะได้ก้อนอิฐที่มีสีแดง ยุคปัจจุบัน มีการพัฒนา มาเป็นอิฐทำที่ทำจากเครื่องรีด มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น และมีขนาดที่แตกต่างหลากหลายรูปแบบ มีความแข็งแกร่ง ทนทานกว่าอิฐชนิดอื่นๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการขอผู้ใช้งานที่มีความหลากหลายรูปแบบ


มีใบทดสอบคุณภาพ ค่าแรงอัด 
จากสาขา เซรามิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

=> อิฐมอญ 4 รู ขนาด 5.5X5.5X15 ซม.
=> อิฐมอญ 4 รูใหญ่ ขนาด 6X6X15 ซม
=> อิฐมอญ 4 รูใหญ่ ขนาด 6X5X15 ซม
=> อิฐมอญ 2 รู ขนาด 3X6X14 ซม.
=> อิฐมอญ 2 รูใหญ่ ขนาด 5X6X15 ซม.
=> อิฐตันเครื่อง ขนาด 3X6X14 ซม.
=> อิฐ 14 รู ขนาด 6.5X19X20 ซม.
=> อิฐ 8 รู ขนาด 6.5X12X17.5 ซม.
=> อิฐมอก.77-2545 ขนาด 4X6.5X14 ซม.
=> อิฐมอก.153-2540 ขนาด 4X6.5X16 ซม.
=> อิฐ 4 ช่อง ขนาด 6.5X11X25 ซม.
=> อิฐ 2 รู พิเศษ ขนาด 4X7X16 ซม.
=> อิฐ 4 รู A ขนาด 6.5X6.5X16.5 ซม.
=> อิฐ 4 รู B ขนาด 7X7X16 ซม.
=> อิฐ มอก.77-2545 ขนาด 4X9X19 ซม.
=> อิฐ 3 รู ขนาด 6X10X20 ซม.

อิฐก่อ  หลายรูปแบบ เช่น อิฐ2 รู, 3 รู, 4 รู,4 ช่อง8 รู,  14 รู, ตัน อิฐก่อ  หลายรูปแบบ เช่นช่อง8 รู,  14 รู, ตัน

Visitors: 1,201,624